Historia

Historia Danii sięga V i VI wieku, kiedy na terenach dzisiejszej Danii żyły germańskie plemiona Cymbrów i Teutonów, a następnie Anglów, Julów i Sasów. Ten kraj ma bogatą historię, więc warto ją poznać dzięki tamtejszym muzeom i zabytkom.