Gospodarka

Gospodarka Danii jest na bardzo wysokim poziomie pod wieloma względami. Ten kraj ma najlepszy Wskaźnik Wolności, ponadto znajduje się na 8 miejscu na świecie w PKB na jednego mieszkańca, ponadto ma najniższy poziom rozpiętości w dochodach.