Zawody prawnicze: adwokat i sędzia

Prawnik jest osobą, która naukowo lub zawodowo zajmuje się prawem. Musi mieć uniwersyteckie wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym. W wielu krajach jest to tak zwany zawód zaufania publicznego – wynika to z charakteru świadczonego zawodu (pozostawanie w zgodzie z obowiązującym prawem). Wyróżnia się bardzo wiele zawodów prawniczych, które różnią się sprawowaną funkcją. Wśród nich wymienić można między innymi: sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, komorników, syndyków oraz wielu innych. Wszyscy z nich jednak pracują zgodnie z literą prawa i przestrzegają tych samych zasad.

Prawnicy to osoby doskonale znające prawo - nie tylko to obecne, ale też np. rzymskie /sxc.hu

Prawnicy to osoby doskonale znające prawo – nie tylko to obecne, ale też np. rzymskie /sxc.hu

Adwokat diabła

Adwokat jest osobą, której zadaniem jest przede wszystkim świadczenie pomocy prawnej. Zwłaszcza w zakresie udzielania wszelkiego rodzaju porad prawnych, sporządzaniu opinii, opracowywaniu aktów prawnych oraz występowaniu przed sadami. Dla wielu ludzi kojarzony jest przede wszystkim z tą ostatnią rolą. Jest to osoba, która reprezentuje oskarżonego na sali sądowej. Jego zadaniem jest przedstawienie faktów w taki sposób, aby udowodnić niewinność danej osoby. Musi postępować w ten sposób nawet wtedy, gdy jest przekonany, że jego klient jest odpowiedzialny za postawione mu zarzuty. Wynika to z tego, że w polskim prawie każdy ma prawo do obrony i może zostać uniewinniony w przypadku, gdy przedstawi odpowiednie dowody. W przeciwnym razie skazanych zostałoby wiele osób, które nie są winne żadnemu zabronionemu czynowi. Adwokatem może zostać osoba, która ma ukończone studia prawnicze oraz zdała egzamin adwokacki. Konieczne jest także odbycie aplikacji adwokackiej, czyli stażu trwającego 2 lata i mającego przygotować osobę do praktycznego wykonywania zawodu.

Niezawisły sędzia

Decyzję o winie oskarżonego podejmuje jednak inna osobą. Jest nią sędzia. W polskim prawie jest on niezwisły, co oznacza, że ogłaszane wyroki są prawomocne i podejmowane na podstawie obowiązującej litery prawa oraz wiedzy i doświadczeniu sędziego. Jest to bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko. Sędziowie mianowani są przez Prezydentów RP (ze względu na prestiż jaki towarzyszy temu zawodowi). Aby wyroki mogły być podejmowane zgodnie z prawem konieczne są gwaranty, które sprawią, że sędzia nie będzie ulegał wpływom osób trzecich. Sędzia nie może stracić swojej pracy, nie może zostać przeniesiony do innego miejsca i dodatkowo posiada immunitet, który gwarantuje, że nie zostanie zatrzymany przez organy ścigania. Dzięki temu nie podlega nikomu, nawet urzędującemu rządowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Blue Captcha Image
Refresh

*