Tag Archives: sędzia

Obowiązki, zadania i prawa adwokatów

Prawnikami nazywamy osoby, które zawodowo lub naukowo zajmują się prawem. Są to stanowiska, które niosą ze sobą dużą odpowiedzialność, dlatego też kojarzone są z zawodami publicznego zaufania. Dzieje się tak również temu, że wykonują oni pracę, która nakazuje postępowanie zgodnie z tym co głosi litera prawda. Wśród prawników można wyróżnić wiele zawodów, a funkcja każdego z nich jest bardzo różna. Do nich zaliczyć możemy między innymi takich przedstawicieli jak: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, komornicy, notariusze oraz wiele, wiele więcej. Wykonywanie takich zawodów jest możliwe dopiero wtedy, gdy ukończy się odpowiednie studia oraz ukończy tzw. aplikację (na przykład w przypadku adwokatów).

Zawody prawnicze: adwokat i sędzia

Prawnik jest osobą, która naukowo lub zawodowo zajmuje się prawem. Musi mieć uniwersyteckie wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym. W wielu krajach jest to tak zwany zawód zaufania publicznego – wynika to z charakteru świadczonego zawodu (pozostawanie w zgodzie z obowiązującym prawem). Wyróżnia się bardzo wiele zawodów prawniczych, które różnią się sprawowaną funkcją. Wśród nich wymienić można między innymi: sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, komorników, syndyków oraz wielu innych. Wszyscy z nich jednak pracują zgodnie z literą prawa i przestrzegają tych samych zasad.