Tag Archives: kwalifikacje

Znajomość języków a praca

Znajomość języków obcych jest wysoko premiowana na rynku pracy. Osoby, które biegle posługują się nowożytnym językiem są w stanie znaleźć dobrą pracę – nawet nie posiadając doświadczenia zawodowego lub też mając gorsze wykształcenie. Przyszło nam żyć w takich czasach, gdy pracodawcy zależeć będzie przede wszystkim na komunikacji. Szczególnie dobrze widać to w segmencie, który współpracuje z obcokrajowcami, czyli turystyce. Obecnie, aby znaleźć pracę wakacyjną trzeba przynajmniej w komunikatywnym stopniu znać język. Oczywiście nie jest to szczyt możliwości i ambicji ludzi więc jeżeli chcemy znaleźć lepszą pracę to będziemy musieli nauczyć się języka w taki sposób, aby móc płynnie porozumiewać się z innymi osobami telefonicznie, jak również drogą mailową. Mając takie umiejętności jesteśmy w stanie bez większych problemów znaleźć zatrudnienie w wielkich korporacjach, gdzie będziemy mogli dostać naprawdę dobrą posadę – z własnym biurem, firmowym komputerem i telefonem oraz całkiem wysoką pensją.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności jest niezwykle ważne we współczesnych czasach. Głównie w aspekcie zdobywania zatrudnienia. Pracodawcy wymagają od nas coraz więcej, a konkurencja nigdy nie śpi. Dlatego jedyną szansą jest po prostu bycie lepszym od innych. Jeżeli będziemy mieli większe możliwości od pozostałych kandydatów na to stanowisko to z całą pewnością zostaniemy wybrani do tej pracy. Jest to dla nas ogromnie ważne i właśnie z tego powodu powinniśmy zrobić wszystko, aby stwarzać sobie możliwości do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych szansą na zatrudnienie

Sytuacja na rynku pracy nie należy do najbardziej optymistycznych. Wiele ludzi w dalszym ciągu pozostaje bez zatrudnienia. Wpływ na to ma bardzo wiele czynników, ale decydującą rolę odgrywa tutaj przede wszystkim wpływ światowej gospodarki. Wielu przedsiębiorców po prostu nie chce zatrudniać dodatkowych osób, ponieważ nie ma takiej potrzeby lub boi się, że nie będzie w stanie sprostać wymaganiom finansowym. W przypadku, gdy decydują się na zatrudnienie to tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej – tak, aby w razie potrzeby możliwe było zwolnienie pracownika. W przypadku umowy o pracę nie jest to możliwe, ponieważ konieczne jest postępowanie w zgodzie z kodeksem pracy, który nie dopuszcza zwalniania pracowników bez konkretnej przyczyny.