Tag Archives: bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo w miejscu pracy. Przestrzeganie zasad BHP.

W każdym miejscu pracy niesamowicie ważne są zagadnienia, które związane są z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczególnie w przypadku, gdy mamy do czynienia z zakładem przemysłowym, gdzie przecież jest wiele urządzeń, które podlegają dozorowi. TO wszystko sprawia, że praca w takim miejscu jest obarczona pewnym ryzykiem. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie takich warunków, które pozwolą na bezpieczną pracę. Nie znaczy to jednak, że samodzielnie muszą się tym zajmować. Najczęściej odpowiedzialni są za to pracownicy, którzy zatrudnieni są w tzw. służbach BHP. Ich zadaniem jest dostosowania zakładu do obowiązujących wymagań.

Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych

Bezpieczeństwo w zakładzie przemysłowym jest bardzo ważne. Tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w takim miejscu występuje wiele zagrożeń. Są to przede wszystkim urządzenia poddozorowe, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Dlatego tak istotne jest, aby zagwarantowany był odpowiedni poziom bezpieczeństwa na terenie takiego zakładu. Osobą, która jest odpowiedzialna za to jest pracodawca. Nie oznacza to jednak, że samodzielnie musi pełnić wszystkie funkcje służby BHP. Zazwyczaj zatrudnia on sztab ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami jak identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, przeprowadzanie szkoleń, ocena ryzyka zawodowego itp.

Bezpieczeństwo instalacji wodociągowych

W przemyśle stosowanych jest bardzo dużo rozwiązań, których zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w przypadku układu hydraulicznego, który może składać się ze skomplikowanej instalacji wodociągowej. Może ona obejmować nawet wiele kilometrów podziemnych rurociągów. Podobne rozwiązania stosuje się w przypadku domów prywatnych, gdzie konieczne jest dostarczanie wody. W celu bezpieczeństwa używane są przede wszystkim różnego rodzaju zawody, które mają zadziałać wtedy, gdy dojdzie do wzrostu ciśnienia w układzie. W ten sposób zapobiega się zniszczenia instalacji oraz wyrządzeniu szkód w najbliższych okolicach. Oczywiście wykorzystuje się więcej zaworów, a ich przeznaczenie jest przeróżne.

Bezpieczeństwo pracy w zawodach medycznych

W zawodach medycznych bardzo ważne jest, aby zachowana została należyta dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy. Są to stanowiska, które szczególnie narażone są na niebezpieczeństwa. W znakomitej większości są pochodzenia biologicznego, ale zdarzają się również inne – wynikające z obecności maszyn i urządzeń. Wśród takich zawodów można wyróżnić chociażby laborantów, pielęgniarki, lekarzy, asystentów, salowych itp. Wszyscy oni mają kontakt z chorymi i są narażeni na zarażenie się różnymi chorobami. Przedstawiciele tych zawodów każdego dnia spotykają się z ich wydzielinami tj. krwią, śliną itp. To wszystko sprawia, że konieczne jest uważanie na wszystkie działania – w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń.

Samochody z napędem elektrycznym

W dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać samochody, które wykorzystują silniki elektryczne. Są one znacznie bardziej ekologiczne niż standardowe rozwiązania. Nie są one tak wydajne jak spalinowe, ale znajdują zastosowanie nawet wśród sportowych samochodów. Powstają także takie, które wykorzystują dwa rodzaje silników – mówimy wtedy o napędzie hybrydowym. Łączy on w sobie zalety tych rozwiązań i sprawia, że warto jest się zainteresować tym bardziej. W przyszłości zyskają znacznie większą popularność i będą wykorzystywane w większości samochodów. Takie silniki są mniej awaryjne i pozwalają na cichą i spokojną jazdę. Nie oznacza to jednak, że nie mogą ulec awarii – jest to urządzenie elektryczne jak każde inne i tego typu rzeczy mogą się wydarzyć.

Jak ustrzec się wypadków samochodowych?

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest bezpieczeństwo na drogach. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce zdarza się najwięcej wypadków w całej Europie. Jest to wskaźnik, który jest bardzo niepokojący. Przede wszystkim dlatego, że w wyniku takich rzeczy ginie wiele osób – w tym ludzi młodych i dzieci. Ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczać się przed takimi zdarzeniami. W tym celu skuteczne okazuje się rozsądne i spokojne podejście do prowadzenia samochodów. W wielu przypadkach takie wypadki spowodowane są przed brawurę lub brak umiejętności kierowcy. Zwłaszcza młodzi ludzie przeceniają swoje możliwości i np. jadą znacznie szybciej niż przepisy na to pozwalają.

Bezpieczna praca w zakładach przetwórczych

Bezpieczeństwo w pracy jest jednym z najważniejszych zagadnień, jakie muszą zostać spełnione przez pracodawców. Jest to istotne, ponieważ niedopełnienie obowiązków w tym zakresie może spowodować powstawanie wielu sytuacji niebezpiecznych, które mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim może dojść do wypadku, który znacząco wpłynie na sprawność oraz jakość życia danego pracownika. Tym bardziej, że działania w zakresie BHP nie należą do najdroższych i bez problemu są możliwe do wdrożenia w życie. Większość zagrożeń można wyeliminować poprzez proste zmiany w strukturze organizacyjnej firmy – np. zamiana miejsc stanowisk pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy zakładów przemysłowych

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezmiernie ważne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, w których spotkać możemy wiele maszyn i urządzeń, które uchodzą za niebezpieczne. Większość z nich podlega dozorowi UDT (Urząd Dozoru Technicznego), co tylko świadczy o tym, że mogą być niebezpieczne dla pracowników i innych osób, które przebywają na terenie zakładu. Z tego powodu bardzo ważne jest, żeby pracodawca zagwarantował odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W tym celu może sięgnąć po wiele rozwiązań, które pozwolą na zrealizowanie tego założenia. Tym bardziej, że dla każdego właściciela jest ważnym, żeby jego przedsiębiorstwo słynęło z bezpieczeństwa. Ma to swoje pozytywne skutki, które objawiają się na wiele sposobów – jednym z nich jest aspekt finansowy.