Wpisy dla wybranej kategorii: Przemysł

Potencjostaty – urządzenia służące do analizy korozji elektrochemicznej.

W przemyśle wykorzystuje się bardzo wiele różnego rodzaju rozwiązań, które polegają na tym, aby ocenić jakość oraz bezpieczeństwo produktów lub procesów przemysłowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób możliwe jest dokładne zaplanowanie wszelkich procesów przemysłowych i tym samym na zwiększenie potencjalnych zysków. W obecnych czasach wykorzystuje się nowoczesne technologie, które pozwalają na ocenę wielu ważnych parametrów użytkowania. Do takich zaliczyć możemy także urządzenia przenośne, które przeznaczone są do zastosowań polowych. Jednym z nich może być urządzenie, które fachowy nazywają potencjostatem. Służy głównie do oceny korozji danych elementów, ale może być wykorzystywane także do przeprowadzania innych, bardziej skomplikowanych badań.

Niebezpieczeństwo w miejscu pracy. Przestrzeganie zasad BHP.

W każdym miejscu pracy niesamowicie ważne są zagadnienia, które związane są z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczególnie w przypadku, gdy mamy do czynienia z zakładem przemysłowym, gdzie przecież jest wiele urządzeń, które podlegają dozorowi. TO wszystko sprawia, że praca w takim miejscu jest obarczona pewnym ryzykiem. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie takich warunków, które pozwolą na bezpieczną pracę. Nie znaczy to jednak, że samodzielnie muszą się tym zajmować. Najczęściej odpowiedzialni są za to pracownicy, którzy zatrudnieni są w tzw. służbach BHP. Ich zadaniem jest dostosowania zakładu do obowiązujących wymagań.

Kradzieże w miejscu pracy. Sposoby zabezpieczania produkcji.

W przemyśle bardzo często zachodzi konieczność, aby zabezpieczyć produkty przed kradzieżami. Nie tylko tymi, które mogą zostać wykonane przez osoby z zewnątrz, ale także przez pracowników. Często zdarza się tak, że wynoszą oni cenne przedmioty z zakładu produkcyjnego i sprzedają później na różnego rodzaju giełdach lub przez internet. Dla pracodawcy jest to duża strata, zwłaszcza jeżeli kradzieże zdarzają się notorycznie. W wielu takich firmach podjęto działania, które zmierzają do tego, aby zwiększyć ochronę i zminimalizować tego typu procedery. Tak naprawdę nie przynoszą one korzyści nikomu, ponieważ nawet taki złodziej może szybo stracić pracę, czyli podstawowe źródło utrzymania. Na dodatek będzie miał skazę na dokumentach, które mogą później przeszkodzić mu w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Nowoczesne technologie. Wymieranie tradycyjnych zawodów.

W dzisiejszym świecie nie istnieją już zawody, które znane były jeszcze przed kilkoma laty. Do takich zaliczyć można z całą pewnością kowalstwo. Dzisiaj zostało zastąpione przez nowoczesne urządzenia, które znacznie szybciej potrafią dokonywać tych procesów. Na dodatek możliwe jest zautomatyzowanie ich i w ten sposób wykonywać wszystko niemal bez konieczności używania zasobów ludzkich. Dla pracodawców jest to niezmiernie ważne, ponieważ daje możliwość obniżenia kosztów produkcji i tym samym na obniżkę ceny finalnego produktu. To przyciąga dodatkowych klientów i sprzyja rozwojowi takiemu zakładowi przemysłowemu. Pozwala to na zarobienie dodatkowych pieniędzy, które mogą zostać wydane na modernizację stosowanego sprzętu.

Transport materiałów sypkich. Wibratory pneumatyczne.

W przemyśle stosowanych jest wiele różnych rodzajów materiałów. Największe trudności sprawiają te, które są w postaci sypkiej. Głównie dlatego, że występują spore trudności z ich transportem. W przypadku cieczy lub gazów sprawa jest bardzo prosta, ponieważ wystarczą do tego celu rurociągi – w przypadku materiałów sypkich ich stosowanie nie przyniesie żadnych efektów, ponieważ szybko się zapchają i przepływ ustąpi po kilku minutach. Najczęściej w tym celu stosuje się taśmociągi, ale one również potrzebują dodatkowego sprzętu, który pozwoli na swobodne przesypywanie tego medium pomiędzy różnymi etapami. Największym problemem jest zawsze to, że dochodzi do zamknięcia przesypu – wtedy konieczne jest udrażnianie takich maszyn, aby mogły dalej pracować.

Bezpieczeństwo na zakąłdzie

Właściwe zorganizowanie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy jest niezwykle istotnym elementem w ogólnym funkcjonowaniu tego obiektu. Z tego tez powodu obecnie dla wielu osób niezwykle istotnym jest to, by móc prawidłowo zrealizować sobie określonego rodzaju elementy, które będą akurat składały się na to bezpieczeństwo w tym zakładzie. O czym może być tu mowa?

Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych

Bezpieczeństwo w zakładzie przemysłowym jest bardzo ważne. Tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w takim miejscu występuje wiele zagrożeń. Są to przede wszystkim urządzenia poddozorowe, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Dlatego tak istotne jest, aby zagwarantowany był odpowiedni poziom bezpieczeństwa na terenie takiego zakładu. Osobą, która jest odpowiedzialna za to jest pracodawca. Nie oznacza to jednak, że samodzielnie musi pełnić wszystkie funkcje służby BHP. Zazwyczaj zatrudnia on sztab ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami jak identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, przeprowadzanie szkoleń, ocena ryzyka zawodowego itp.

Bezpieczeństwo instalacji wodociągowych

W przemyśle stosowanych jest bardzo dużo rozwiązań, których zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w przypadku układu hydraulicznego, który może składać się ze skomplikowanej instalacji wodociągowej. Może ona obejmować nawet wiele kilometrów podziemnych rurociągów. Podobne rozwiązania stosuje się w przypadku domów prywatnych, gdzie konieczne jest dostarczanie wody. W celu bezpieczeństwa używane są przede wszystkim różnego rodzaju zawody, które mają zadziałać wtedy, gdy dojdzie do wzrostu ciśnienia w układzie. W ten sposób zapobiega się zniszczenia instalacji oraz wyrządzeniu szkód w najbliższych okolicach. Oczywiście wykorzystuje się więcej zaworów, a ich przeznaczenie jest przeróżne.

Sposoby na ochronę produktu w transporcie

W przemyśle bardzo ważne jest, aby wszystkie produkty cechowały się najwyższą jakością. Tylko w ten sposób można pozyskać zaufanie klientów oraz przyciągnąć ich do siebie. Pamiętać trzeba, że podczas całego cyklu produkcji (wytwarzanie, magazynowanie, dystrybucja itp.) może dojść do jego uszkodzenia. Dlatego ważne jest, aby już w zakładzie właściwie je zabezpieczyć – tak, aby niemożliwe było uszkodzenie podczas transportowania. W przeciwnym razie może okazać się, że większość partii jest uszkodzona, a kontrahenci domagają się zwrotu pieniędzy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to bardzo niekorzystna sytuacja, która prowadzi do utraty zaufania oraz strat finansowych.

Norma IEC61850 – wdrażanie oraz szkolenia

W energetyce bardzo ważne jest, aby zachować odpowiednie wymagania, które dotyczą bezpieczeństwa oraz sposobu eksploatacji poszczególnych urządzeń. Jest to rzecz na tyle istotne, że powstają stosowne normy, które dotyczą na przykład systemów i sieci telekomunikacyjnych w stacjach elektroenergetycznych. Zapewnienie prawidłowego przestrzegania tych norm należy do pracodawcy. W interesie każdego zakładu przemysłowego jest, aby stosowali się do zaleceń normy IEC 61850, ponieważ reguluje ona sposoby wyposażania urządzeń w możliwości komunikacyjne. Produkty, które opatrzone będą zgodnością staną się automatycznie bardziej pożądane, a sama firma postrzegana będzie jako ta, która oferuje wysoką jakość usług. Jest to niezbędne jeżeli poważnie myślimy o przedsiębiorstwie i chcemy, aby dalej rozwijało się i przynosiło coraz to większe zyski.