Wpisy dla wybranej kategorii: Przemysł

Ochrona towaru w branży przemysłowej

W magazynach przemysłowych każdego dnia składuje się różnego rodzaju towary. Niektóre z nich zanim zostaną składowane przebywają duże odległości. Muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, zarówno podczas transportu jak i w magazynie. Sam transport niektórych towarów i materiałów może być dość ciężki, ponieważ podczas transportu może się wiele wydarzyć. Dlatego naczepy ciągników siodłowych są skonstruowane w taki sposób aby chociaż częściowo wyeliminować ryzyko uszkodzeń towaru. Wystarczy spojrzeć na standardową naczepę i jest ona otwarta tylko z jednej strony. Taka budowa zapewnia dużo wygodniejszy załadunek i bezpieczeństwo na trasie, ponieważ kierowca zawsze widzi w lusterku boczną część naczepy.

Bezpieczna praca w zakładzie produkcyjnym

Bezpieczeństwo pracy jest jedną z ważniejszych kwestii jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe. Każdego roku według statystyk dochodzi do tysięcy wypadków – większość z nich jest lekkich i niegroźnych, ale zdarzają się też bardzo poważne, w których ludzie tracą życie lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niestety takie rzeczy najczęściej dochodzą w miejscach, gdzie pracodawcy kompletnie nie przykładali się do kwestii związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeżeli prześledzilibyśmy historię to zobaczylibyśmy, że do takich sytuacji najczęściej dochodzi w miejscach, które zupełnie nie są zabezpieczone i jawnie dochodzi tam do łamania praw pracowników. Niekiedy wymusza się na nich pracowanie w skrajnie niebezpiecznych warunkach bez obowiązkowych osłon – zwracanie przełożonym uwagi skutkuje rozwiązaniem umowy. Nie każdy może pozwolić sobie na rzucenie pracy skąd też tak wielkie problemy związane z tą kwestią.

Defektoskopia ultradźwiękowa – nieinwazyjna metoda badania

Badania nieniszczące są stosowane coraz częściej w zastosowaniach produkcyjnych. Pozwalają one na sprawdzenie próbki pod względem strukturalnym i ocenieniem czy spełnia ona wymagania, które stawiane są przez specyfikacje techniczne i normy jakościowe. Można w ten sposób oszacować bezpieczeństwo ich stosowania bez konieczności zniszczenia próbki. Takie badanie można przeprowadzić na wiele sposobów. W praktyce najczęściej wykorzystuje się ultradźwięki, które pozwalają na relatywnie proste wykorzystanie ich w praktyce. Dodatkowo są bezpieczne i tańsze w eksploatacji. Za ich pomocą jesteśmy w stanie pozyskać kluczowe informacje o stanie konstrukcji, na każdym etapie produkcji. Zasada działania jest prosta i w całości opiera się na zjawisku rozchodzenia się fal dźwiękowych w ośrodkach stałych. Poprzez przyłożenie prądu dochodzi do drgania płytki piezoelektrycznej, która odpowiada za wysyłanie impulsów dźwiękowych. Odebranie takiej fali dostarcza informacji o stanie strukturalnym próbki i pozwala na ocenienie jej jakości czy też bezpieczeństwa.

Przemysłowe metody na łączenie elementów

W przemyśle wykorzystuje się bardzo wiele różnych połączeń mechanicznych. Do jednych z najczęściej stosowanych można zaliczyć połączenia spawane. Są one wykorzystywane do łączenia dwóch lub większej ilości elementów w sposób trwały. Co to oznacza? Nie można takich części rozdzielić bez zniszczenia któregoś z pozostałych elementów. Dlatego jeżeli coś już raz zostanie w ten sposób zespolone to będzie musiało takie zostać. Jeżeli zmienimy koncepcję to konieczne stanie się wymienienie części elementów na nowe. Poza tym mówimy też o połączeniu sztywnym, czyli takim które przenosi wszystkie obciążenia i nie porusza się względem całego układu. Jest to ważne szczególni w przypadku, gdy spawane elementy są odpowiedzialne za przenoszenie ciężaru konstrukcji. Wtedy będzie zależało nam na tym, aby połączenie było maksymalnie trwałe i nic złego się z nim nie działo na przestrzeni lat. Wyróżnia się przynajmniej kilka różnych rodzajów spawania, a wszystkie z nich wykorzystuje się do nieco innych celów.

Przemysł zbrojeniowy w dzisiejszym świecie

Wszelkiego rodzaju wojny to już od dawna coś niezwykle tragicznego. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że to właśnie podczas nich życie setek tysięcy lub nawet milionów ludzi może być zagrożone. Prawda jest jednak taka, że to właśnie wojny napędzają gospodarkę oraz to one dają możliwość do odkrywania nowych rozwiązań technologicznych. Przemysł zbrojeniowy jest bez wątpienia bardzo dobrze rozwinięty i obecnie mamy do czynienia z bardzo dużą ilością wszelkich broni oraz pojazdów, które znajdują zastosowanie na placu boju i nie tylko.

Jak wygląda praca na zakładzie produkcyjnym?

Wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne to w dzisiejszych czasach miejsce, w których zatrudnienie znajduje naprawdę spora ilość osób. W wielu przypadkach praca w takim miejscu może być dosyć ciekawa, choć warto pamiętać o tym, że często odbywa się ona na trzy zmiany. Jest to niemalże konieczne, ponieważ zamówienia składane przez klientów są bardzo często ogromne i jedynie całodobowa praca zakładu może sprawić, że wyrobi się on z danym zamówieniem. Z tego właśnie powodu w takich miejscach często stawia się przede wszystkim na tempo pracy oraz jej precyzję, bowiem tylko dzięki temu będziemy mogli sprawić, że wszelkie zamówienia zostaną dostarczone na czas. Precyzja wykonania poszczególnych elementów również nie pozostaje bez znaczenia, bowiem może ona wpływać bezpośrednio na fakt, czy dany klient złoży reklamację czy też nie. Często wiąże się ona ze sporymi stratami finansowymi, więc ważne jest by wszystkie wytwarzane produkty, komponenty czy też elementy były zawsze w jak najlepszym stanie.

Niebezpieczne zbiorniki ciśnieniowe

Praca w przemyśle może być wyjątkowo niebezpieczna. Głównie przede wszystkim z tego powodu, że na terenach zakładu przetwórczego znajduje się szereg maszyn i urządzeń, które mogą po prostu powodować obrażenia, gdy są one niewłaściwie użytkowane przez operatorów. Szczególnie duże zagrożenie wynika z użytkowania tych elementów, które podlegają dozorowi technicznemu. Są to m.in. wszelkiego rodzaju urządzenia do transportu bliskiego oraz zbiorniki ciśnieniowe. O ile to pierwsze nikogo nie dziwi to wiele osób nie rozumie dlaczego zbiorniki ciśnieniowe podlegają dozorowi. Prawda jest taka, że są one potencjalnie niebezpieczne i mogą doprowadzić do naprawdę poważnych problemów, których konsekwencją może być nawet obrażenie ciała lub śmierć!

Narzędzia pomiarowe w przemyśle

W przemyśle coraz częściej wykorzystuje się automatyczne systemy, które znacząco zwiększyć moce przerobowe zakładu. Przekłada się to na ilość realizowanych zamówień i co za tym idzie – na zyski generowane przez przedsiębiorstwo. Tego rodzaju rozwiązania potrafią bardzo usprawnić procesy przemysłowe, ale nie są też całkowicie pozbawione wad. Ich kontrola możliwa jest przez wykorzystanie urządzeń pomiarowych. Mogą one monitorować rozmaite parametry i dawać sygnały zwrotne do komputera. W przypadku, gdy wskazania będą nieprawidłowe to system będzie mógł samodzielnie je skorygować lub wstrzymać produkcję. W ten sposób będziemy mieli pewność, że wszystko jest przeprowadzane w warunkach kontrolowanych, które są całkowicie bezpieczne. Na dodatek będziemy mieli pewność, że wyroby gotowe będą spełniały wszystkie wymagania, które im stawiamy np. waga, wymiary, twardość itd. Czasami jednak takie systemy będą zawodzić i ich wskazania będą nieprawidłowe. W ten sposób będzie mogło dojść do wypadków, albo do wytworzenia całej serii produktów, które nie będą spełniały naszej normy.

Szpitale i agregaty prądotwórcze

W niektórych placówkach nie może dojść do sytuacji, że zabraknie prądu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób możliwe jest np. ratowanie życia. Tak jest w przypadku szpitali, które muszą mieć zapewniony ciągły dostęp do prądu. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ tylko w ten sposób możliwa będzie praca urządzeń, które służą do podtrzymywania życia oraz do jego ratowania. W przypadku, gdy szpital jest odcięty od dostaw prądu elektrycznego to niemożliwe jest na przykład korzystanie z respiratorów, które są niezwykle ważne dla pacjentów, którzy mają problemy z oddychaniem. Odłączenie ich od takiej aparatury jest równoważne z uduszeniem się. Dlatego wszystkie szpitale muszą być zabezpieczone na ryzyko wystąpienia przerw w dostawie prądu. Może się tak zdarzyć np. na skutek awarii elektrowni lub w przypadku, gdy słupy wysokiego napięcia są uszkodzone na skutek silnych wiatrów, burz itd.

Ergonomia stanowisk pracy

W przemyśle często podejmuje się działania, które mają zwiększyć ergonomię na stanowiskach pracy. Wynika to głównie z wykonywania trudnych czynności, które mogą powodować zwiększone zmęczenie. Dzieje się tak, ponieważ muszą być wykonywane w pozycji stojącej. Jest to pozycja, która dla człowieka nie jest optymalna. Tym bardziej, że w zakładach przemysłowych najczęściej stosuje się obuwie, którego nie można zaliczyć do najbardziej komfortowych. Często posiadają dodatkowe wzmocnienie w postaci stalowego noska. W ten sposób dochodzi do szybkiego zmęczenia, co może zaważyć też na innych funkcjach naszego organizmu. Tak niewygodna pozycja może doprowadzić do powstawania zaburzeń krążenia, powstawania skurczy itd. Może się to przełożyć na ogóle bezpieczeństwo w pracy, ponieważ może stać się to przyczyną poważnych wypadków. Dlatego konieczne jest zadbanie o prawidłową ergonomię na wszystkich stanowiskach w pracy.