Wpisy dla wybranej kategorii: Prawo i administacja

Kiedy separacja jest lepsza od rozwodu?

Współcześnie wiele osób decyduje się na rozstanie. Wygaśnięcie uczuć, sprzeczki, nałogi i przemoc to najczęściej spotykane przyczyny. Czasem jednak sytuacja nie jest tak drastyczna, a chwilowe problemy da się rozwiązać z biegiem czasu. Warto wtedy pomyśleć czy rozwód Warszawa jest koniecznością.

powrót po latach(sxc.hu)

powrót po latach(sxc.hu)

W przypadku gdy małżonkowie nie są pewni czy chcą się rozwieść lub nie pozwalają im na to względy religijne dobrym rozwiązaniem jest separacja. Stanowi ona sądowne orzeczenie o rozkładzie pożycia małżeńskiego bez rozwiązania związku małżeńskiego. Stwierdza, że małżonkowie nie żyją już ze sobą. Nie pozwala ona jednak na powtórne małżeństwo oraz powrót do swojego nazwiska. Dzięki separacji jednak można wrócić do siebie czyli być pod prawną ochroną jako instytucja rodziny.

Przesłanki separacji

Separacja i rozwód mają bardzo podobne przesłanki. W obydwu przypadkach musi nastąpić trwały rozpad pożycia małżeńskiego, ale przeszkodą w ich otrzymaniu jest dobro małoletniego dziecka lub zasady współżycia społecznego. W przypadku separacji jednak nie gra roli ubieganie się o nią małżonka wyłącznie winnego.

Regulacje podobne/różne rozwodowi i separacji

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji stosuje się te same przepisy dotyczące: orzekania o winie, alimentów, władzy rodzicielskiej, podziału majątku i ewentualnego utrzymywania drugiego małżonka. Separacja powoduje jednak rozdzielność majątkową, odsunięcie współmałżonka od dziedziczenia ustawowego oraz usuwa domniemanie ojcostwa męża w przypadku urodzenia dziecka przez żonę podczas separacji.

Odszkodowanie – idziemy na ugodę?

Jesteś ofiarą w wypadku, zebrałeś wszelkie potrzebne dokumenty i chcesz odzyskać należne ubezpieczenie z polisy OC sprawcy to musisz wiedzieć o rodzajach sposobach starania się o zwrot rekompensaty. Są dwie drogi, pierwsza to walka o swoją rację z firmą ubezpieczeniową, a druga to pójście na ugodę.

Komu przysługują dotacje unijne?

Pieniądze pochodzące ze specjalnych funduszy unijnych mogą ubiegać się wszystkie osoby fizyczne chcące założyć własną działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie pełnoletności przez ubiegającego się o dotacje. Pomoc w tym zakresie przysługuje rolnikom, emerytom oraz pełnoletnim uczniom szkół średnich. Program oferuje także specjalne ułatwienia dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i kobiet chcących wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.

Kłopotliwe gazociągi z lat ‘70

W przypadku gdy dowiedziałeś się, że pod Twoja nieruchomością przepływają ruchy przeprowadzające gaz możesz ubiegać się o rekompensatę. Podobnie jak w przypadku odszkodowania za słupy energetyczne. Jednak w tym przypadku urządzenie znajduję się pod ziemią, a takich urządzeń nie można zasiadywać. Znajdując się w tej sytuacji masz dwa wyjścia: za ugodą z zakładem gazowym (co zapewne będzie mniej korzystne, ale szybsze) lub domagając się odszkodowania plus rekompensaty spowodowanych koniecznością zmiany miejsca zamieszkania.

Wpływ człowieka na środowisko

Ochrona środowiska to obecnie coś, o czym każdy z nas powinien pamiętać. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia oraz emisja spalin z roku na rok stanowi coraz to większe zagrożenie. Może przyczyniać się to do powstawania smogu, zanieczyszczeń zarówno rzek jak i gleby. Wiele gatunków roślin i zwierząt jest obecnie zagrożonych z uwagi na destrukcyjną działalność człowieka. Nasza ciągła ekspansja i powiększanie infrastruktury, powoduje że wiele zwierząt musi uciekać, porzucając swoje naturalne tereny do żerowania.

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy jest niezwykle ważną rzeczą. Wiele słyszy się o tym, że ludzie często odnoszą obrażenia w pracy, co jest sytuacją bardzo niepożądaną. Są to z reguły osoby, które pracują w miejscach narażonych na większe niebezpieczeństwo, czyli zakładu przemysłu ciężkiego i wydobywczego. Dlatego to właśnie w tych miejscach powinniśmy położyć szczególny nacisk na tym, żeby zabezpieczyć każde stanowisko pracy oraz przeszkolić właściwie pracowników. Dzięki temu będziemy w stanie zminimalizować ilość sytuacji wypadkowych na terenie zakładu. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo jest pracodawca. Z tego powodu to właśnie on musi zatroszczyć się o to, żeby pracownicy mieli odpowiednie warunki, które nie będą powodowały ryzyka wystąpienia niepożądanych sytuacji.

Porady prawne i rozprawy sądowe

Prawo w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Każdy jest zobligowany do tego, aby go przestrzegać. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie odpowiedniego ładu i porządku, a każdy obywatel może poczuć się bezpiecznie. Oczywiście nie zawsze jest tak pięknie, bo często ono zawodzi i jest po prostu niedostosowane do konkretnej sytuacji. Dlatego wiele osób nie jest w stanie dojść swoich racji i po prostu musi cierpieć przez system prawny, który nie jest doskonały. Kolejną niezwykle ważną rzeczą jest możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie. Możemy się też znaleźć w nim jako osoba będąca oskarżonym lub świadkiem zdarzenia. To powoduje, e w ciągu naszego życia prawdopodobniej kilka razy będziemy mieli styczność z salami sądowymi. Prawo jest więc powszechne i dotyczy każdego z nas i to bez żadnych wyjątków. Musimy więc przestrzegać zapisów, aby nie mieć problemów tego rodzaju.

Postępowanie egzekucyjne komornika

W naszym życiu może dochodzić do różnych sytuacji. Nie zawsze jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować lub wszystko przewidzieć. Dodatkowo każdy z nas może popełnić błędy, bo taka jest nasza natura – nikt z nas nie jest nieomylny. Dlatego czasami zdarzają się takie sytuacje, że stajemy się posiadaczem ogromnego długu, którego nie jesteśmy w stanie spłacić. Może się tak stać w momencie, gdy zadłużamy się w dobrej intencji np. chcąc pomóc osobie chorej opłacić swoje leczenie. Czasami po prostu tracimy pracę i nasze zobowiązania stają się dla nas nieosiągalne. To wszystko powoduje, że prędzej czy później ktoś zainteresuje się tym, że nie regulujemy swoich płatności w terminie. Najprawdopodobniej będzie to komornik sądowy, który będzie chciał odzyskać pieniądze dla wierzyciela. W pewnym momencie ma on prawo przejąć na własność przedmioty, które należą do nas. Postępowanie egzekucyjne nie obejmuje jednak wszelkich rzeczy, które posiadamy.

Przebieg rozprawy sądowej

Żyjemy w państwie, gdzie przestrzega się zasad praca oraz postępuje w taki sposób, aby ukarać osoby, które popełniły wykroczenia oraz przestępstwa. Taka jest teoria, a w praktyce wygląda to trochę inaczej. Okazuje się, że są osoby które nie muszą przestrzegać zasad prawa, bo konsekwencje ich nie dotyczą. Tak jest w dużej mierze w przypadku słynnych osób, które często nie zostają skazane na karę pozbawienia wolności, w przypadku, gdy normalny człowiek musiałby odwiedzić wyrok w celi. Jest to pewna niesprawiedliwość, która wynika w dużej mierze z ilości posiadanych pieniędzy. Stać ich na wynajęcie lepszych prawników, którzy będą potrafili przedstawić sprawę w taki sposób, że sędzia uzna, że dana sytuacja nie nastąpiła z winy oskarżonego, a była spowodować jedynie zbiegiem niefortunnych okoliczności. Każdy człowiek może trafić przed wymiar sprawiedliwości i dlatego powinniśmy wiedzieć jak skutecznie się bronić.

Przepisy prawne w Polsce

System prawny w Polsce zakłada, że każda osoba jest niewinna do momentu, aż nie zostanie jej udowodniona wina. Jest to tzw. domniemanie niewinności. Dlatego tak istotną rolę odgrywa adwokat. Jest to osoba, która reprezentuje nas w sądzie i stara się przedstawić takie dowody, które będą potwierdzały, że to nie my jesteśmy winni danemu zdarzeniu. W ten sposób bronią oni klientów przed wyrokiem skazującym. Może się jednak okazać, że są oni w pełni świadomi tego, że dana osoba jest winna popełnianemu czynowi. W takiej sytuacji w dalszym ciągu musi reprezentować klienta i podejść do wszystkiego profesjonalnie. Nie od niego zależy podjęcie decyzji i dlatego musi dołożyć wszelkich starań do tego, aby oczyścić podejrzanego z zarzutów lub przynajmniej zmniejszyć karę, która zostanie na niego wydana. Ma to ogromne znacznie, ponieważ wszyscy mają prawo do obrony i mogą się w jakiś sposób wytłumaczyć. Często zdarza się też, że do więzienia idzie osoba, która nie miała nic wspólnego z zarzucanymi mu czynami, a jedynie została wrobiona przez kogoś innego.